Moni puntaroi mielessään raha-asioita tehdessään päätöstä doulan palkkaamisesta. Jos kriteerit ensi- ja turvakotien vapaaehtoisdoulaan ei täyty, doula maksaa. Siihen, miten paljon doula maksaa, vaikuttaa moni asia.

Doulilla on erilaisia koulutustaustoja ja erilaisia työkokemuksia. Periaatteessa kuka tahansa voi kutsua itseään doulaksi ja toisaalta Suomessa voi kouluttautua monessa erilaisessa ja -laajuisessa koulutuksessa aina kansainväliseen sertifioimiseen asti. Itse olen ensin suorittanut doulesin doulakoulutuksen, jonka jälkeen olen käynyt lävitse sertifioitumiskoulutuksen eli eräänlaisen pätevöitymisen. Koulutus ja kokemus näkyvät hinnassa. Opiskelijadoulat tekevät doulauksia yleensä edullisempaan hintaan kartuttaakseen kokemusta ja suorittaakseen opintoihin vaadittavia harjoitusdoulauksia.

Doulasta riippuen tarjolla on erilaisia palveluja. Pääsääntönä on, että mitä aiemmin doulapalvelun varaa, mitä pidemmän päivystyksen valitsee ja mitä enemmän on oheispalveluja (esim. vuokraukset, lainat, hoidot, tapaamisten määrät) sitä kalliimpi hinta on. Yleensä päivystys tuo isoimman yksittäisen osan hintaan. Päivystys tarkoittaa sitä, että doula on valmis päivystys aikana (joka yleensä on 4 viikkoa) lähtemään minä tahansa vuorokauden aikana teidän synnytykseenne. Eli oli yö tai päivä, tai tilanne oman mahdollisen perheen kanssa mikä tahansa, hän on sitoutunut tulemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että doula ei voi päivystys aikana lähteä mihinkään pidemmälle, sopia mitään sitovaa tai poistua kovinkaan kauaksi puhelimestaan. Hänen on myös sovittava varahoitopaikat lapsilleen, jos tilanne niin vaatii. Doula ei siis pelkästään päivystä, vaan se sitoo myös hänen mahdollista puolisoaan, lapsiaan ja tukiverkkoaan. Doulapaketit on monesti mahdollista ottaa myös ilman päivystystä edullisempaan hintaan, mutta silloin riskinä on että doula ei pääsekään mukaan tai ehdi paikalle ennen vauvan syntymää.

Asuinpaikka saattaa myös vaikuttaa palvelun hintaan. Isoimmissa kaupungeissa, joissa doulapalvelut ovat suositumpia, on hintakin monesti suurempi.

Synnytys on yleensä aina ennalta mysteeri. Jokainen synnytys on erilainen, eivätkä ne kulje edellisten omien kertojen kanssa käsi kädessä. Saattaa olla, että synnytys on lyhyt tai että synnytys kestää useammankin vuorokauden. Tuntihintaa on siis mahdollista laskea, eivätkä doulat yleensä teekään sopimusta niin että jälkikäteen laskutettaisi toteutuneista tunneista. Joka tapauksessa tuntipalkka tutustumisineen, perehtymisineen, valmennuksineen, vuokrauksineen, osallistumisena synnytykseen, sen jälkeiseen aikaan ja kaikkeen muuhun (+ yrityksen kulut ja verot) ei jää mahdottoman suureksi.

Jos mietit doulapaketin hintaa ja puntaroit sen perusteella päätöstä, muista pohtia mitä kaikkea rahalla saat. Doulasta on tutkitusti valtavasti hyötyä niin vauvalle, synnyttäjälle, puolisolle kuin koko perheelle. Ei ole yhdentekevää, millaisen alun pieni saa. Voit lukea doulan hyödyistä tästä.

Ja sitten voit miettiä, miten paljon olet ollut valmis panostamaan edellisten vuosien aikana kauneudenhoitoon tai vaikka häihin.

Doulan hinta on loppuviimeksi pieni, mutta jokaisen euron arvoinen. Sen voi myös maksaa haluamansa suuruisissa erissä ilman lisämaksua.