Doulan läsnäolo synnytyksessä mm. vähentää toimenpiteiden ja sektioon johtaneiden synnytysten määrää. Synnytyspettymysten ja -traumojen kokeminen on huomattavasti pienempää, jos doula on ollut mukana. Synnytyksen jälkeistä masennusta on myös tällöin vähemmän. Imetys onnistuu todennäköisemmin ja kestää pidempään. Doulan ansiosta synnytyksen kesto lyhenee keskimäärin 25% ja synnytykseen puututaan (synteettinen oksitosiini, imukuppi, epiduraali jne.) todella paljon vähemmän. Kiintymyssuhde vauvan ja vanhempien välillä syntyy nopeammin. 

Doulan hyödyistä on runsaasti tutkimusnäyttöä.

Doulan käyttö on siis panostus itseensä ja perheeseensä, kaikkien hyvinvointiin. Se on ennaltaehkäisevä toimi, joka vähentää huomattavasti äitiyshuollon kustannuksia. Linkkaan lähteitä ja tutkimuksia tämän sivun loppuun.

Doula tukee kaikissa synnytyksen vaiheissa ollen koko ajan läsnä.

Doulan toimenkuva:

Doulan toimenkuva kertoo mitä doula työssään tekee. Doulan toimenkuva eroaa paljon kätilön toimenkuvasta ja tukee kätilön työtä perheen hyväksi. Doula tarjoaa hoidon jatkuvuutta ja ennaltaehkäisevää hoitoa perhelähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Doulan tehtävä

Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea synnyttäjälle sekä mahdolliselle muulle tukihenkilölle heidän toiveidensa mukaisesti odotusaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen.

Doula pyrkii lisäämään turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. Doula kannustaa asiakasta kysymään hoidostaan ja tuomaan ilmi huoliaan sekä toiveitaan hoitohenkilökunnalle. Doula ei tee päätöksiä asiakkaan puolesta.

Doula voi tukea mm. seuraavilla tavoilla:

  •  tapaa asiakasta ennen ja/tai jälkeen synnytyksen
  • on läsnä synnytyksessä
  • on jatkuvana tukena synnytyksen aikana
  • tarjoaa erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitys- ja selviytymiskeinoja
  • auttaa synnyttäjää luottamaan kehoonsa ja saavuttamaan synnytysrauhan
  • kannustaa ja ohjaa tukihenkilöä tukemaan synnyttäjää
  • auttaa synnyttäjää toteuttamaan synnytystoivelistaansa niiltä osin kuin synnyttäjä haluaa ja on mahdollista
  • tukee henkisesti muuttuvissa tilanteissa

Doulan toimenkuvan rajoitukset

Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sisä- tai ulkotutkimuksia tai sydänäänten kuuntelua. Doula ei diagnosoi eikä määrää lääkkeitä. Doula ei ole vastuussa synnytyksen kulusta eikä synnyttäjän ja vauvan hyvinvoinnista, vaikka pyrkii näitä edistämään.

Tiedonvälitys

Doula tukee asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta. Doula voi tarvittaessa olla aloitteentekijänä keskustelulle, jotta asiakas saisi kerrottua toiveistaan itse. Mikäli asiakkaan tarpeet ylittävät doulan tietotaidon, doula auttaa häntä etsimään lisätietoa sekä kysymään asiasta muilta ammattilaisilta.

Doulapalvelun tarjoaminen

Doulan ja palvelun tilaajan tulee sopia doulapalvelun sisällöstä, hinnasta ja ehdoista. Doulan on tuotava oma taustansa (koulutus, kokemus) selkeästi ja rehellisesti asiakkaan tietoon.

Doulan koulutus

Doula ei ole suojattu nimike, joten kuka tahansa voi määritellä itsensä doulaksi. Doulille on tarjolla erilaisia ja erilaajuisia johdanto-, perus-, sertifiointi- ja täydennyskoulutuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Doula tehtävässään

Doulan tulee toimia kunnioittavasti kaikkia asiakkaita, doulia sekä muita ammattilaisia kohtaan ja työskennellä tämän toimenkuvan mukaisesti. Jos doula tarjoaa muita, doulan toimenkuvan ulkopuolisia palveluita, tulee hänen kertoa tästä asiakkaalle selkeästi, ja sopia asiasta erikseen palvelusopimuksessa. Doulan tulee säilyttää luottamuksellisuus asiakassuhteessa saamistaan tiedoista niin suhteen aikana kuin sen jälkeenkin, ellei hän ole saanut asiakkaalta kirjallista lupaa kertoa tämän tietoja.

Doulan toimenkuva, versio 2.
Laatinut Suomen doulat ry:lle 16.12.2018 Marjaana Siivola ja Kaisa Viskari Kieliasun tarkistanut Anna-Riitta Kässi

http://www.suomendoulat.fi/

Toimin Doulan toimenkuvan mukaisesti ja olen Suomen doulat ry:n jäsen.

Tutkimuksia doulien hyödyistä:

Smith H, Peterson N, Lagrew D, Main E. 2016. Toolkit to Support Vaginal Birth and Reduce Primary Cesareans: A Quality Improvement Toolkit. Stanford, CA: California Maternal Quality Care Collaborative.

Kozhimannil, Katy B. et al. (2016). Modeling The Cost-Effectiveness Of Doula Care Associated With Reductions In Preterm Birth And Cesarean Delivery. Birth, n/a – n/a. Web.

Kozhimannil, Katy B. et al. (2013). Doula Care, Birth Outcomes, And Costs Among Medicaid Beneficiaries. Am J Public Health, 103.4, e113-e121.

Kozhimannil K.B., Attanasio L.B., Jou J., Joarnt L.K., Johnson P.J., Gjerdingen D.K. (2014). Potential benefits of increased access to doula support during childbirth. American Journal of Managed Care, 20(8): e111-e121.

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2014). Safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstetric Care Consensus No. 1. Obstet Gynecol, 123, 693–711.

Amram, NL et al. (2014) How birth doulas help clients adapt to changes in circumstances, clinical care, and client preferences during labor.

Kenneth, J. Gruber et al. (2013) Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes.

Hodnett, E. D., S. Gates, et al. (2012) Continuous support for women during childbirth.

Keenan, P. (2000) Benefits of massage therapy and use of a doula during labor and childbirth.

Rosen, P. (2004) Supporting women in labor: analysis of different types of caregivers.