Välillä voi olla tilanne, että doula tulee kipeäksi juuri h-hetkellä. Tällaisia tilanteita varten useimpiin doulapaketeihin sisältyy varadoula. Tällaisessa tilanteessa ilmoittaisin varadoulalle sairastuneeni ja päivystysvastuu siirtyisi hänelle. Tästä ei aiheudu asiakkaille ylimääräisiä kuluja, jos asia sisältyy sopimukseen. Tällöin hoidan rahaliikenteen varadoulan kanssa keskenäni.

Varadoulasta on hyötyä myös, jos synnytys on todella pitkä. Varadoula mahdollistaa oman lepäämiseni, ja voin lepohetken jälkeen palata takaisin sairaalalle/kotiin.

Saattaa myös olla, että päivystysaikana on pakollinen este/meno, joka on etukäteen tiedossa. Tällöin varadoula varaa päivän/ajan omasta kalenteristaan ja on synnytyksen käynnistyessä valmiina lähtöön.

Jos kävisi niin, että kumpikaan doulista ei pääse synnytykseen, hinnasta palautuisi synnytyksen osuus tai muu summa, jos sitä ei ole erikseen sopimuksessa sovittu.